Användaravtal

Bankvertise.se är en tjänst som hjälper dig att hitta det bästa och billigaste lånet för dina behov. Det innebär bland annat att vi hanterar din personliga information. För oss är det av allra största vikt att du känner dig trygg med detta och med övriga villkor som gäller för tjänsten.

Läs därför gärna igenom de fullständiga användarvillkoren nedan. Vi vill också att du ska veta att du godkänner dessa villkor och regler genom att börja använda tjänsten.

Vi ser fram emot att hjälpa dig hitta de bästa lösningarna för dina behov.

Allmänt

Bankvertise.se drivs av Hype Innovation ApS (organisationsnummer: 25304888), nedan kallat HYPE.

Bankvertise.se ger dig möjlighet att erhålla och jämföra erbjudanden på lån från de kreditförmedlare och långivare vi samarbetar med. Tjänsten är kostnadsfri för dig som konsument och du binder dig inte till något genom att inhämta erbjudanden.

När du använder webbtjänsten Bankvertise.se godkänner och accepterar du och din eventuella medsökande de villkor och regler som presenteras nedan.

Din säkerhet i fokus

Vi använder alltid krypterad säkerhetsteknologi (HTTPS). Det är din garanti för att alla ansökningar behandlas konfidentiellt och krypterat.

Vi är en kostnadsfri och ej bindande tjänst

Du kan kostnadsfritt och utan förpliktelser använda tjänsten. Det innebär att du alltid kan använda dig av oss för att undersöka marknaden.

VIKTIGT: Din låneansökan är bindande först när du skrivit under den. Du har även 14 dagars ångerrätt - avgiftsfritt efter att du skrivit under.

Kommunikation

För att kunna ge dig den bästa möjliga upplevelsen under hela låneprocessen försöker vi hjälpa dig så gott vi kan under hela ansökningsprocessen. Därför kan du få relevant information i samband med din låneansökan, påminnelser vid själva låntagningen samt relevanta nyheter och erbjudanden. Du kan få information via e-post, sms, brev samt servicesamtal. All vår kommunikation ska ses som en service och kan när som helst avbrytas genom att kontakta oss via e-mail.

Samarbetspartners

HYPE samarbetar med kreditförmedlaren Enklare Ekonomi Sverige AB. I samband med att du skickar in formuläret för privatlån, samla lån eller billån godkänner du Enklares integritetspolicy och användarvillkor.

Kreditupplysning

I samband med att du och din eventuella medsökande skickar in formuläret på Bankvertise.se görs en kreditupplysning på dig/er via UC AB. För att din kreditvärdighet och låneförslagen inte ska försämras rekommenderar vi att inte ansöka om lån hos andra banker/förmedlare innan du får besked från Enklare.

Du kan få flera omfrågandekopior från de långivare som är med i jämförelsen. Dessa skickas ut enligt lag och betyder inte att det registreras flera kreditupplysningar. Det är alltid endast en kreditupplysning som registreras när du skickar in en ansökan på Bankvertise.se.

Informationen i kreditupplysningen används av långivarna för att de ska kunna bevilja dig/er ett lån. Genom att lämna uppgifter om dig och din eventuella medsökande försäkrar du att lämnade uppgifter är korrekta och att du har erforderligt godkännande för de uppgifter du lämnar om din eventuella medsökande.

HYPE rättigheter och åtaganden

HYPE har rätt att neka användning av tjänsten om förfrågan inte bedöms vara seriös eller komma från en fiktiv användare.

HYPE förbehåller sig rätten att avgöra om en förfrågan är oseriös, fiktiv eller på annat sätt påverkar tjänsten negativt.

HYPE kan inte hållas ansvarig för någon skada eller förlust som inträffar på grund av ett ingånget avtal med listade återförsäljare, partners, leverantörer, låneförmedlare eller banker på Bankvertise.se.

HYPE har inget ansvar för eventuella tvister med listade återförsäljare, partners, leverantörer, låneförmedlare eller banker på Bankvertise.se.

HYPE kan inte hållas ansvarig för några beslut som har fattats baserat på den information som finns på Bankvertise.se eller på den information som listade samarbetpartners och leverantörer har förmedlat.

HYPE har för avsikt att all information på webbplatsen skall vara korrekt och så uppdaterad som möjligt, men kan inte garantera tillförlitligheten. Allt agerande baserat på informationen på Bankvertise.se är ditt eget ansvar. Det är upp till dig att värdera och kontrollera informationen och väga den mot dina egna specifika behov.

Hantering av personuppgifter, cookies med mera

Inhämtning och lagring av personupplysningar

Personupplysningarna inhämtas i samband med behandlingen av ansökan av den finansiella tjänsten, för att upprätthålla kommunikation samt optimering och utförande av marknadsföringsaktiviteter via e-post och SMS.

Den dataansvarige är Hype Innovation Aps, som driver och äger Bankvertise.se:

Growthvertise ApS

Organisationsnummer: 25304888

Adress: Jernbane allé 45, 2720 Vanløse, Danmark

E-post: kontakt@bankvertise.se

Vidareförmedling av data

När du ansöker via Hype godkänner du samtidigt att Hype kan vidareförmedla dina upplysningar säkert och krypterat till låneförmedlaren Enklare i samband med behandlingen av din ansökan för att ge dig dina låneerbjudanden. Registreringen sker med syftet att de ska kunna utföra en kreditupplysning baserat på din ansökan.

Datasäkerhet

Hype uppfyller alla lagliga krav angående kryptering och datasäkerhet, vilket garanterar att dina personupplysningar är i trygga händer. Hype använder en SSL-krypteringsteknologi i samband med överföringen av känsliga personupplysningar.

Vi svarar gärna på dina frågor

Du har möjligheten att när som helst ställa frågor till info@Bankvertise.se angående ansökan eller information som har vi har inhämtat.

Ändrade villkor

HYPE har rätt att förändra användarvillkoren på Bankvertise.se om detta behövs för att följa lagstiftning och föreskrifter från myndigheter. Vi uppmanar dig därför att regelbundet ta del användarvillkoren för att se om eventuella ändringar har gjorts. Genom att fortsätta använda Bankvertise.se anses du ha godkänt förändrade regler och villkor.

 

Kontakta oss

Om du har frågor eller kommentarer ser vi fram emot att du kontaktar oss. Det gör du enklast via e-post: kontakt@Bankvertise.se.

 

Företagsinformation

Growthvertise ApS

Organisationsnummer: 25304888

Adress: Jernbane allé 45, 2720 Vanløse, Danmark

E-post: kontakt@Bankvertise.se

 

Information om samtycke till marknadsföring

Vid användning av formulär och/eller ansökan genom Hemsidan kan Användaren ge samtycke till att ta emot marknadsföring från Bankvertise och Enklare. Samtycket säkrar, att Bankvertise och Enklare kan ge Användaren den bästa möjliga upplevelse vid ansökan av låneerbjudande genom Bankvertise. Vid samtycket accepteras, att Bankvertise och Enklare använder den av Användaren upplysta informationen till att marknadsföra Bankvertise's och samarbetspartnernas tjänster och produkter via e-mail, SMS eller andra liknande medier.
Bankvertise kan ta emot kommission för förmedling av samarbetspartnernas tjänster och uppgifter till Användaren. Användarens uppgifter blir aldrig vidareskickade eller sålda till en tredje part utan samtycke.
Samtycket till att ta emot kommunikation från Bankvertise kan när som helst tillbakadras genom kontakt till Bankvertise's Kundservice, genom att skriva till kontakt@Bankvertise.se, genom automatisk automatisk avanmälan via en länk i utskickade e-mails eller annan skriftlig kontakt till Bankvertise.

Klagoanmälan

Skulle det uppstå problem eller missförstånd vid användande av Bankvertise's tjänster, och upplevs det, att Kundeservicen mot förväntan ej bemöter dig på ett tillfredsställande sätt, är följande klagomöjligheter tillgängliga:
Bankvertise’s Klagoansvarig kan kontaktad genom att skicka ett e-mail kontakt@bankvertise.se, där det uppges, vad problemet handlar om.
Önskas det att klaga över den av Bankvertise utförda marknadsföringen, kan det efter en hänviselse till Bankvertise's Kundservice även skickas till Konsumentombudsmannen via dereass hemsida.
Önskas det att skicka in en klagan över själva lånet, kan detta hänvisas direkt till Leverantören eller Överklagan hos Bankvertisenspektionen via fi.se.

Avskrivning av ansvar

Bankvertise kan ej hållas ersättningsskyldig för de på Hemsidan upplysta informationen, såväl gäller eventuella problem som uppstår med samarbetspartners, övriga tredje parter eller andra förhållanden, som är utanför Bankvertise's kontroll, inkluderat men ej begränsat till försämrad eller saknad tillgång till IT-system, sabotage, datorvirus etc. Dessutom kan Bankvertise ej hållas ansvarig för eventuella följdskador som uppstår vid tillfälle av att en eventuell ansökan på Hemsidan icke kan skickas vidare till, tas emot, eller behandlas av Leverantören.
Bankvertise kan på inget sätt hållas ersättningsansvarig för förhållanden och/eller avtal som ingåtts mellan Användaren och Leverantören. Detta gäller också vid händelse att låneerbjudandet eller låneavtalet är förmedlat genom Bankvertise's platform